Bli en del av oss

Vi letar efter välskötta, stabila och entreprenörledda bolag som inom Remagruppen kan utvecklas ytterligare

Bild-23
BB9EBC02-C765-488C-9854-9FE58EA8E4D7

Vad vi söker

Remagruppen är en förvärvsdriven koncern för tjänstebolag inriktade mot hållbart återkommande underhåll av fastigheter. Gemensamt för bolagen är att de utför återkommande arbeten mot återkommande kunder och inte åtar sig stora entreprenader med projektrisk. 

Vi arbetar enbart med underhåll, vård, sanering och service mot befintliga fastigheter.

Bolagen som ansluter sig till Remagruppen ska ha organisk tillväxt, stark underliggande rörelsemarginal och vara kapitallätta verksamheter utan betydande projekt-, kontrakt-, eller entreprenadrisk. 

Ett Remagruppenbolag har alltid ett starkt eget varumärke, nöjda kunder och medarbetare, och är alltid ledande inom sin nisch.

Hittills har alla entreprenörer valt att bli aktieägare i Remagruppen för att de vill fortsätta utveckla sina verksamheter och delar våra värderingar samt visionen om att bli Nordens ledande företagsgrupp för hållbara tjänster inom yttre fastighetsunderhåll och service.

Vår arbetsmodell

 

Vi värnar alltid om bolagen som ansluter till Remagruppen; kunder, anställda, varumärket och kulturen – och ser till att bolagen fortsätter att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi skapar tillsammans alltid partnerskap med ledningen för gemensamma långsiktiga incitament.

Remagruppen har en decentraliserad modell och låter bolagen fortsätta driva sig själva där varje dotterbolag är ansvarigt för sin egen budget, personal och affärsplan, som synkroniseras med gruppens. Vi tror på entreprenörens drivkraft men vill stötta där det finns behov, ofta i frågor såsom till exempel att utveckla kundresan, strukturkapital, finansiering, upphandlingar, nyckelrekryteringar och tilläggsförvärv.

Remagruppen främjar samarbeten mellan bolagen där man delar affärsmöjligheter och utbyter best practice. Allt för att skapa ett fullserviceerbjudande mot fastighetsägare vilket ger ett okomplicerat och konkurrenskraftigt erbjudande mot slutkunden.

Vi jobbar för att ständigt vara ett ”One Call Fix All” med ett fullserviceerbjudande inom hållbara tjänster för fastighetsunderhåll, -vård och -service.

logga-tak-white

Hållbara tjänster inom yttre fastighetsunderhåll och service