noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash

Hållbarhetsarbete

Remagruppen bidrar till energieffektivt och klimatsmart fastighetsunderhåll för att minska resursförbrukning och bidra till samhällsnytta 

 

Exempel på omården där Remagruppen bidrar till hållbarhet och samhällsnytta är installation av solceller, fastighetsvård och -underhåll som undviker eller framskjuter miljöineffektiva utbyten, samt pcb- och asbestsanering för att ersätta miljöskadliga byggnadsmaterial. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder och beställare ökad kunskap om hur man ska underhålla en fastighet ur ett miljöperspektiv.

Samarbeten

Sedan 2022 har Remagruppen ett samarbete med Håll Sverige Rent där vi ökar medvetenheten om en ren och skräpfri miljö genom kunskapshöjande aktiviteter för de anställda som sedan följs upp av skräpplockning.

social
klim-musalimov-g6zY_wclqzo-unsplash

Remagruppens hållbarhetsarbete är baserat på några av FNs hållbarhetsmål för 2030

190902023241120_Hero-2

7.2 Öka andelen förnybar energi

Remagruppen installerar solpaneler och energieffektiviserar byggnader

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö

Remagruppen utbildar kontinuerligt personal inom arbetsmiljöfrågor och har ett eget visselblåsarsystem

11.1 Säkra bostäder och samhällen

Remagruppen underhåller, vårdar och sanerar utsatta områden i samtliga storstadsregioner

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Remagruppen underhåller och vårdar fastigheter och förlänger deras livslängd för att undvika miljöineffektiva utbyten. Vi sanerar från skadliga ämnen och byggnadsmaterial och energieffektiviserar byggnader

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Remagruppen använder alltid godkända och miljövänliga produkter för alla våra tjänster

MV Service är platinum sponsor till Team Rynkeby

logga-tak-white

Hållbara tjänster inom yttre fastighetsunderhåll och service